Vårt miljöarbete

Energi

Vi strävar ständigt efter att sänka vår energiförbrukning. Detta gör vi bl.a. genom lågtemperaturtvätt.

Energiförbrukning har också hög prioritet vid våra maskininvesteringar.

 

Kemikalier

Vi använder oss av Svanen-märkta tvättkemikalier.

Genom automatiskt doseringssystem optimerar vi förbrukningen av tvättmedel.

Vi använder inte Klor i våra ordinarie tvättprogram, endast vid viss omtvätt.

 

Emballage

Våra säckar och vagnhuvar är huvudsakligen returemballage.

 

Transporter

Hos oss köper du "Närodlad tvätt". Bergvikstvätten AB är en lokal aktör i Östra Södermanland. Vi skickar inte tvätten i långtradare tvärs över landet.

 

Sveriges Tvätteriförbund

Bergvikstvätten är ett medlemsföretag i Sveriges Tvätteriförbund.

Förbundet genomför vartannat år en Auktorisationskontroll på medlemstvätterierna. En extern samarbetspartner kommer till företaget för att kontrollera ett stort antal punkter i tvätteriet inom områden som miljö, arbetsmiljö, tvättkvallitet och hygien.

 

Här är ett utdrag ifrån tvätteriförbundets hemsida:

”Under 2011 uppdaterades vår auktorisationskontroll för att passa in i de krav som ställs vid offentlig upphandling. Kriteriedokumentet reviderades för att infasas i miljöstyrningsrådets grundkrav för hållbar upphandling. Vi ser att fler och fler upphandlare använder vår autkorisationskontroll som krav vid offentliga upphandlingar vilket är en positiv utveckling.

Genom auktorisationen säkerställer vi att medlemsföretagen följer de senaste kraven för miljö och utsläpp, har en god arbetsmiljö för sina anställda och lever upp till högt ställda hygien och kvalitetskrav. Ett auktoriserat tvätteri vet hur man tvättar hållbart, hygieniskt, och med hög kvalité helt enkelt.”

www.tvatteriforbundet.se