Vårt miljöarbete

Energi


 

Kemikalier


 

Emballage


 

Transporter

Hos oss köper du "Närodlad tvätt". Bergvikstvätten AB är en lokal aktör i Östra Södermanland. Vi skickar inte tvätten i långtradare tvärs över landet.

 

Sveriges Tvätteriförbund

Bergvikstvätten är ett medlemsföretag i Sveriges Tvätteriförbund.

Förbundet genomför vartannat år en Auktorisationskontroll på medlemstvätterierna. En extern samarbetspartner kommer till företaget för att kontrollera ett stort antal punkter i tvätteriet inom områden som miljö, arbetsmiljö, tvättkvallitet och hygien.


www.tvatteriforbundet.se