Corona Covid-19

:
  • Vi på Bergviks-Tvätten kommer i alla situationer att följa de råd och rekommendationer som i första hand Folkhälsomyndigheten ger. Detta gäller på tvätteriet och ute hos våra kunder.
  • Vi håller tvätterianläggningen stängd för spontana besök. Inga andra än personalen får vistas i anläggningen. Kunder, entreprenörer och samarbetspartners hänvisas till vår kundmottagning.
  • Alla anställda är uppmanade att vara mycket uppmärksamma på eventuella symtom och även där följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Hygien är alltid viktigt på ett tvätteri och speciellt nu. Händer ska rengöras regelbundet med hjälp av tvål och vatten, i kombination med handsprit. Skyddshandskar gäller i hela tvätteriet. För chaufförer gäller att använda handsprit och skyddshandskar ute hos kunderna som sedan byts ofta.
  • Eftersom Coronaviruset, enligt Folkhälsomyndigheten smittar i nära kontaktar mellan människor och inte smittar via textilier, behöver ni som kund inte hantera smutstvätten på annat sätt än vad ni brukar.
  • Bergviks-Tvätten följer uppdateringarna av läget för att säkerställa hanteringen av rådande situation.
  • Vi får hjälpas åt att göra det bästa under denna pandemi och hoppas att alla respekterar våra regler under den här besvärliga tiden och att vi snart kommer tillbaka till normala rutiner igen.